Hand me a pen, darling

”Hand me a pen, darling. I’ll write the story we should have lived”

För vad som nu känns som eoner av tid sedan sade en lärare på universitetet en livsförändrande mening: ”Varje dag väljer vi oss själva”. Jag har ofta kommit tillbaka till de orden och försökt att leva efter dem. Tanken på att vi också är berättelser som faktiskt utspelar sig. Vi har våra toppar, dalar, konflikter, upptrappningar och avmattningar.

Sedan finns det de där märkliga ögonblicken som dyker upp när det känns som om händelser kastas i vår väg oavsett vad vi valt. Och de där människorna som kommer i vår väg för att sedan för alltid bli kvar. Oavsett vad som händer i övrigt.

Jag har skrivit både komedier och tragedier i mitt liv, precis som jag antar att de flesta har. Och jag försöker varje dag att i varje fall göra ett val: Vem vill jag vara, vad ska min berättelse handla om? Och ibland berättar vi tillsammans med någon för en stund. Det är ofta svårt. Ibland hamnar vi i konflikter när vi försöker skriva olika berättelser. Ibland berikar olikheterna. Oavsett finns det en rörelse framåt och vi kanske bara får en chans att skriva vissa historier tillsammans med andra människor.