Newtons bubbla

Redan Newton kände till det;
Actioni contraria semper et aequalis est reactio –
varje reaktion får en proportionerlig motreaktion
vem trodde du dig vara när du med hjälp av en nål
spräckte såpbubblor i rummet intill?
Som askan över Pompeji faller reflektionerna
i tusen flagor över golvet ekar förflutna röster
”Vi uppfinner oss själva varje dag”
– det sade en gång en visare man
än vad jag någonsin kommer att bli
men för allt han var hade han fel, så fel
för jag uppfinner mig själv varje minut
födslovåndor ersätts genast av skräcken
för de passerande jagens frånfälle
och på det hala golvet i rummet intill
över vars slitna plankor jag dansar fram
som en eldslåga; ömsom ljus, ömsom flackande
gräver jag mina naglar in i väggen för att inte falla