Spår i sanden

Dagen då jag såg in i dig visste jag på något sätt

Att jag kommit tillbaka till en plats jag aldrig lämnat

Du säger att vi kanske träffats förut i andra liv

Det här räcker ändå till så länge du är vid min sida

Så märkligt att tänka nu att det fanns annan tid

När du inte rört vid mig, lekt med mig, älskat mig

Funderat med mig, retats med mig, känt med mig

I långa år hörde jag små fågelviskningar som skuggor

Och jag vet att jag funderade om allting som var ditt

En berättelse som utspelade sig på en annan plats

En egen ö och en annan värld helt utan spår av mig

Och nu kommer jag hem till samma punkt igen

Där jag aldrig varit förut men som ändå är mitt hem

Så märkligt det är att se in i dina ögon och veta

Att jag kommit tillbaka till en plats jag aldrig lämnat