Perspektiv

Du stal av mig
utan att ens stjäla försiktigt
Bit efter bit från mitt pussel
tills ingenting jag var
längre passade ihop
Och när dörren slog igen
vände du dig om och sade
att du saknade när jag var hel