Poetisk rättvisa

Poetisk rättvisa – vad är det?
Ett förutsägbart slut –
vad belönas och vem?
Av vilken hand?
Vem kan säga om det var dina
Eller mina handlingar
Som i slutändan var dygd eller dåd?
Vem kan säga om ditt hjärta
eller mitt hjärta
väger mer på Anubis våg?
Om du är en vit fjäder
Eller en kula av stål
Båda flyger ju oavsett –
men med olika mål