Häromdagen gjorde jag någonting som är väldigt ovanligt för mig. Jag publicerade som bekant en dikt, vilket väl i sig inte är speciellt anmärkningsvärt. Däremot var min skrivprocess denna gång annorlunda och jag tänkte peta lite i de tankarna bara för att det är intressant att resonera kring det. Som vanligt börjar jag helt obegripligt på en annan plats. Men vi kommer fram, häng kvar.

Nu brukar jag inte skriva ut vad grejer som jag skrivit faktiskt handlar om, men den här är så pass gammal och snurrig att jag kände mig därtill nödgad. Absurdium hör hemma i nonsensical-genren och är en reflektion över känslan av att fastna i sin egen fiktiva värld.