Nu brukar jag inte skriva ut vad grejer som jag skrivit faktiskt handlar om, men den här är så pass gammal och snurrig att jag kände mig därtill nödgad. Absurdium hör hemma i nonsensical-genren och är en reflektion över känslan av att fastna i sin egen fiktiva värld.